Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Αύγουστος 2017 , Βρίσκομαι στην Κύπρο - August 2017, I am in Cyprus

Αυτό το διάστημα βρίσκομαι στη Κύπρο μεταξύ Λευκωσίας (που είναι ο χώρος μου) και Λεμεσού.

This while I am in Cyprus between Nicosia (that is my appartment) and Limassol.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Tributes

30 minutes : 50 euro

1 hour: 80 euro

1.5 hours: 100 euro

2 hours: 160 euro

3 hours: 240 euro

4 hours: 300 euro


Overnight with 3 hours of play and several hours of servitude: 600 euro

Overnight with unlimited play: 800 euro

24 hours, including servitude and play: 1000 euro


Hardsports: 50 euro brown shower

30 minute introductory skype conversation: 40 euro

Dinner date (3 hours): 160 euro (Mistress Artemis reserves the right to choose the restaurant)


My Gallery


femdomplanet.net

Recently I discover this site about Female Domination which covers a broad spectrum around the world of  BDSM. I consider it as a unique since is has hundreds of themes that can go someone and read  covering even the most demanding reader and explorer.
I set the links:
http://femdomplanet.net/http://femdomplanet.net/

http://www.femdomtgp.net/dominatrix.htm  

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Links


Luxury Escorts International Independent Luxury Escorts - FREE LISTING